Објекат “Дечји рај”, Породично окружење

Медицинске сестре-васпитачи континуирано дају подршку породици и мотивишу на израду дидактичких средстава и игру у породичном окружењу на теме које се реализују у вртићу.