Превентивна здравствена заштита

Формирање здравих навика код деце су битан предуслов за очување и унапређење здравља, односно раста и развоја детета. Основни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивне здравствене заштите у свакој предшколској установи обухвата:

  • планирање и програмирање превентивне здравствене заштите, 
  • одржавање личне хигијене (лица, руку, коже, чисте одеће…), 
  • правилна исхрана
  • заштита животне средине
  • физичко рекреативне активности

Кроз свакодневни рад предузимају се мере у циљу очувања здравља и спречавању настанка, а и ширења болести. Дневна контрола здравственог стања детета врши се при пријему и током дана.

При довођењу детета у вртић, родитељи дезинфикују руке и обућу (дезобаријера), а деца пре уласка у своју собу, оперу руке.

Уколико је дете одсутвовало због болести или неког другог разлога, више од 5 радних или 7 календарских, потребна је потврда од изабраног лекара педијатра коју родитељ доноси и предаје медицинској сестри на превентивној здравственој заштити (или васпитачу свог детета).

Уколико се у току боравка детета, посумња да има температуру или да се не осећа добро, дете се изолује у собу за тријажу, мери се температура, дете се раскомоти и позивају родитељи. Родитељима се предаје интерни упут који враћају заједно са потврдом детета.

До доласка родитеља дете је под надзором медицинске сестре која прати опште стање детета. Неблаговремени долазак родитеља по болесно дете, сматра се ЗАНЕМАРИВАЊЕМ. Предшколска установа је у обавези, код таквих случајева, да контактира Центар за социјални рад. Запослени у вртићу не смеју да аплицирају било који лек детету, осим ако не постоји медицинска документација са прецизним упутствима

Код сваке повреде детета, без обзира на тежину, родитељ се одмах обавештава.

Код алергија на неку храну, намирницу, убод инсекта и слично, родитељ је у обавези да уз писмену изјаву приложи и медицинску документацију којом се потврђује здравствени проблем.

Код појаве вашљивости детета, родитељ је у обавези да спроведе мере чишћења и док се дете не очисти не долази у колектив.

Дете у колективу би требало да буде чисто, што се односи на косу, нокте, уши, гардеробу, обућу, флашицу са водом. Уколико у неком дужем периоду, и на наговештај васпитача и медицинских сестра, дете и даље долази у не-чистом стању, сматра се као један облик ЗАНЕМАРИВАЊА и у обавези смо Центар за социјални рад да обавестимо.

Пратећи текућу епидемиолошку ситуацију, у договору са надлежним институцијама, благовремено ћемо Вас обавештавати о обавезним и предложеним мерама, којих установа мора да се придржава.