Контакт

Предшколска установа “Наша радост”

Кнеза Милоша 8

11450 Сопот

Директор установе –
Милица Арсенијевић: 011 2834-411, 064 65 77 932, e-mail: milicaarsenijevic.vrtic@gmail.com 

Секретар установе –
Даница Тодоровић: 011 8251-038, e-mail: danicatodorovic.vrtic@gmail.com 

Званична e-mail адреса установеnasaradost.sopot@gmail.com  

e-mail адреса за конкурс, упис, испис, премештај децеvrtic.sopot@gmail.com  

e-mail адреса стручне службе: strucnasluzba.vrtic@gmail.com

Шеф рачуноводства –
Мила Стојановски: 011 2834-044, e-mail: milastojanovski.vrtic@gmail.com 

Обрачунски радник (плаћање рачуна и регресирање)- 

Мирјана Стевановић Ђурић: 011 2834-044, 062 80 68 115, e-mail: mirjanastevanivicdjuric.vrtic@gmail.com 

Стручни сарадници, педагози –
Снежана Радојевић Гаргента: 062 80 68 127, e-mail: snezanagargentaradojevic.vrtic@gmail.com 


Милица Стаменић: 062 80 68 146, e-mail: milicastamenic.vrtic@gmail.com 

Стручни сарадник логопед – 
Анкица Димитров Трифуновић: 062 80 68 147, e-mail: ankicadtrifunovic.vrtic@gmail.com 

Руководиоци објеката:

“Шврћа”, Сопот Даница Голубовић: 064 65 77 934, e-mail: danicagolubovic.vrtic@gmail.com 

“Лептирић”, Раља – Лелица Роглић: 064 65-77-935, e-mail: lelicaroglic.vrtic@gmail.com 

“Весело детињство”, Мала Иванча – Маја Косани: 062 80 68 123

“Дечји рај”, Мали Пожаревац – Јелена Јешић: 064 126 92 93, e-mail: jelenejesic.vrtic@gmail.com 

“Пчелице”, Сопот – Марија Вујић Никетић: 062 311 207, e-mail: marijaniketic.vrtic@gmail.com 

“Рогача”, Рогача – Весна Цвијовић: 062 320 297, e-mail: vesnacvijovic.vrtic@gmail.com 

Медицинске сестре на превентивној здравственој заштити:

”Шврћа” – Јасмина Сладојевић: 011 8251-355, 062 8068-125, e-mail: jasminasladojevic.vrtic@gmail.com 

“Лептирић”, Раља – Мирјана Лазаревић: 011 8257 014, e-mail: mirjanalazarevic.vrtic@gmail.com 

“Весело детињство”, Мала Иванча – Драгана Ђорђевић: 011/8253 – 482, e-mail: draganadjordjevic.vrtic@gmail.com 

“Дечји рај”, Мали Пожаревац – Анета Бугариновић: 061 139 84 05, e-mail: anetabugarinovic.vrtic@gmail.com 

“Пчелице”, Сопот – Ивана Танасијевић: 060 746 33 53, 011/2838 – 101,  e-mail: ivanatanasijevic.vrtic@gmail.com 

Вртићи:

“Шврћа”- Сопот, Кнеза Милоша 8

“Лептирић” – Раља, Вука Караџића 4

“Весело детињство” – Мала Иванча, Трг братства и јединства бб

“Дечји рај” – Мали Пожаревац, Космајски трг 1

“Пчелице” – Сопот, Јелице Миловановић 7

“Рогача” – МЗ Рогача, Космајска 68

Неменикуће – Космајског одреда 7

Дучина – Љубомира Живановића Брке 1

Поповић – Милорада Миће Марковића 90