Контакт

Радно време установе је 6.00-17.30

Објекат „Шврћа“, Кнеза Милоша 8, Сопот

 • Директор установе: 011 2834-411, 064 65 77 932
 • Служба за правне и опште послове: 011 8251-038 
 • Служба за рачуноводствено финансијке послове: 011 2834-044
 • Руководилац објекта/вртића „Шврћа“, Даница Голубовић: 064 65 77 934
 • Превентивна здравствена заштита: 011 8251-355 
 • МС, Јасмина Сладојевић: 062 80 68 125 (7.00-14.00)
 • Стручни сарадник педагог, Снежана Радојевић Гаргента: 062 80 68 127
 • Стручни сарадник логопед, Анкица Димитров Трифуновић: 062 80 68 147

Објекат „Лептирић“, Вука Караџића 4, Раља:  011 8257 014

 • Руководилац објекта/вртића је Лелица Роглић, 064 65-77-935
 • Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити је Мирјана Лазаревић

Објекат „Весело детињство“, Трг братства и јединства бб, Мала Иванча: 011 8253-482

 • Руководилац објекта/вртића је Весна Цвијовић, 062 320 297
 • Сестра на ПЗЗ: Прокић Милица, 062 370 517

Објекат „Дечји рај“, Космајски трг 1, Мали Пожаревац: 062 80-68-149

 • Руководилац објекта/вртића је васпитачица Јелена Јешић, 064 126 92 93
 • Сестра на превентиви је Анета Бугариновић, 061 139 84 05

Објекат „Пчелице“, Јелице Миловановић 7, Сопот: 011 28-38-101

 • Руководилац објекта/вртића је васпитачица Марија Вујић Никетић, 062 311 207
 • Сестра на превентивној здравственој заштити: Ивана Танасијевић, 060 746 33 53

ППГ Неменикуће, ОШ „Јелица Миловановић“, Космајског одреда 5

ППГ Дучина, МЗ Дучина, Љубомира Живковића Брке 1

ППГ Рогача, МЗ Рогача, Космајска 68

ППГ Поповић, ОШ „Милорад Мића  Марковић“, Милорад Мића Марковић бб

e-mail: nasaradost.sopot@gmail.com  је званична мејл адреса установе

e-mail: vrtic.sopot@gmail.com  је мејл адреса везано за конкурс, упис, испис, премештај деце