Шврћа

Вртић „Шврћа“ се налази у улици Кнеза Милоша 8  у Сопоту, одмах поред Основне школе „Јелица Миловановић“ и средње Економско-трговинске школе. 

Вртић има шест васпитних група – три старије групе, три целодневне групе пред полазак у школу,  и једну четворочасовну групу пред полазак у школу. Са децом ради тим васпитача.

Објекат поседује пространо и уређено двориште. Уз хладовину борова и постављеног мобилијара, васпитачи са децом проводе време на отвореном, колико временски услови дозвољавају.

Обекат „Шврћа“ је управа Предшколске установе „Наша радост“. 

Тим који обавља своје делатности чине: директор, секретар, технички секретар, рачуноводствена служба, руководилац објекта, главна медицинска сестра на превентиви, стручни сарадници – педагог и логопед, техничко особље – спремачице, магационер и домари.

У склопу објекта се налази централна кухиња у којој се припрема храна за целу установу и одатле се дистрибуира посебним возилом до осталих објеката. Тим куварица и сервирки, заједно са нутриционистом се брину да исхрана буде на време понуђена свој деци.

   Ради ефикасније организације, упис деце у вртић се реализује управо у овом објекту. 

Важни бројеви телефона:

Директор установе
Милица Арсенијевић: 011 2834-411, 064 65 77 932

Секретар установе
Даница Тодоровић: 011 8251-038

Руководилац објекта
Даница Голубовић: 064 65 77 934

Шеф рачуноводства
Мила Стојановски: 011 2834-044

Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити
Јасмина Сладојевић: 011 8251-355, 062 80 68 125

Стручни сарадници, педагози
Снежана Радојевић Гаргента: 062 80 68 127
Милица Стаменић: 

Стручни сарадник логопед – 
Анкица Димитров Трифуновић: 062 80 68 147

Званична e-mail адреса установеnasaradost.sopot@gmail.com  

e-mail адреса за конкурс, упис, испис, премештај децеvrtic.sopot@gmail.com  

e-mail адреса стручне службе: strucnasluzba.vrtic@gmail.com