Весело детињство

Вртић “Весело детињство”, површине 568м², налази се у месту  Мала Иванча на адреси Трг братства и јединства бб

Простор је адекватно и инспиративно уређен за боравак, игру, исхрану и одмор  деце, а поседује простране васпитне собе, фискултурну салу, трпезарију.

У објекту постоји пет и по група, од тога једна и по јаслена група, две мешовите вртићке групе, једна целодневна група пред полазак у школу и једна четворочасовна група пред полазак у школу.
Са децом ради тим медицинских сестара-васпитача и васпитача.

Важни бројеви телефона:

Контакт телефон: 011/8253 – 482

Руководилац радне јединице
Весна Цвијовић: 062 320 297

Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити
Драгана Ђорђевић: