Правила понашања у вртићу

Правила понашања  родитеља, старатеља, хранитеља и других пунолетних особа у Установи

 • Приликом првог доласка са дететом у вртић (након уписа), родитељ је у обавези да донесе исправно попуњену здравствену потврду са потписом изабраног педијатра 
 • Након одсуства детета из колектива од најдуже пет радних или седам календарских дана, родитељ је у обавези да донесе потврду о здравственом стању детета са потписом ординирајућег педијатра дома здравља;
 • Родитељ је у обавези да:
 • приликом уписа детета у вртић упозна колектив са дијагностикованим здравственим проблемима свог детета,
 • у писаној изјави педијатра укаже на здравствене проблеме и препоручене мере и поступке у случају када постоји преосетљивост детета на одређени лек, храну, убод инсекта и сл.,
 • достави стручно мишљење и упутства педијатра у ванредним околностима у случају детета са хроничним здравственим проблемима где током његовог боравка у колективу може доћи до погоршања здравственог стања;
 • Корисници услуга морају да поштују уговор који су потписали са Установом, као и рокове плаћања који су наведени на уплатници коју преузимају од васпитача;
 • У случају промене здравственог стања детета током боравка у вртићу, потребно је да на телефонски позив васпитача или медицинске сестре на превентиви родитељ преузме дете у што краћем року;
 • У случајевима одсуства детета због болести, обавеза је родитеља да о томе обавести васпитача групе, медицинску сестру на превентиви и/или руководиоца вртића;
 • Дужност родитеља је да поштују радно време и распоред активности у вртићу и да знају имена васпитача своје деце;
 • Обавеза родитеља (других пунолетних особа) је да током боравка са својим дететом у вртићу поштују кодекс пословног понашања и одевања;
 • Преузимање детета у вртићу се обавља искључиво на релацији васпитач-родитељ: све посебне ситуације потребно је регулисати писменом сагласношћу родитеља (са именом, презименом и бројем личне карте пунолетне особе која ће преузимати дете уз сагласност родитеља);
 • По преузимању детета, родитељима није дозвољено да се задржавају у разговору са васпитачем испред групне собе или у дворишту вртића;
 • Родитељима није дозвољено да својим породичним проблемима оптерећују васпитача на радном месту;
 • Обавеза је родитеља да провере забрављеност улазних врата вртића и капије дворишта након свог уласка или изласка из вртића;
 • Родитељи су у обавези да се информишу преко паноа о дешавањима у вртићу;
 • Родитељи, у складу са својим могућностима, би требало да учествују у планирању и реализацији активности у вртићу;
 • Обавеза је родитеља да присуствују информативним групним родитељским састанцима;
 • Потребно је да родитељи са васпитачима остварују односе сарадње, међусобног уважавања и поштовања;
 • Родитељима није дозвољено да са васпитачима и другим запосленима размењују приватне услуге и поклоне веће вредности;
 • У случају развода брака родитеља, у вртићу се поступа искључиво по писаном налогу надлежне институције – суда или центра за социјални рад;
 • Пожељно је да дете не доноси (носи) скупоцене предмете, обућу или гардеробу у вртић (установа не одговара за изгубљено);
 • У вртићу је корисницима услуга строго забрањено:
 • уношење хране и храњење детета у просторијама вртића;
 • коришћење жаргонског изражавања, псовки и других увредљивих, погрдних речи у комуникацији са децом и одраслима,
 • приступање у алкохолисаном стању или под дејством других опојних средстава,
 • оговарање, исмејавање, застрашивање и свако друго злостављање деце, запослених и других родитеља,
 • уношење оружја и других опасних предмета,
 • бахато, агресивно (вербално или физичко) понашање према запосленима;
 • Насиље, злостављање и занемаривање детета од стране родитеља подлеже одговарајућој процедури;
 • Непридржавање уговорних обавеза од стране родитеља може бити основ за раскид уговора о дневном боравку детета.