ЖЕЛИМ ДА МИ ДЕТЕ ИДЕ У ВРТИЋ, ШТА БИ ТРЕБАЛО ДА ЗНАМ

 1. При објектима постоје:
 • ЈАСЛЕне групе – збрињавају децу до 3 године
 • ВРТИЋке групе – збрињавају децу 3-5,5 година
 • ППГ – Припремне предшколске групе 
 1. Припремни Предшколски Програм (ППП) је обавезан за децу предшколског узраста (5,5-6,5 година) и може бити у виду целодневног боравка (само у објектима) или четворочасовног ППП – при објектима и у „малим школама“. Родитељи су у законској обавези да се информишу и поднесу захтев за упис предшколског детета.
 2. Подношење захтева за време трајања конкурса је врло битно, јер се на основу тада пријављене деце формирају групе и уколико се групе попуне, нисмо у могућности накнадно да примамо децу. 
 3. Након конкурса, захтеви се могу подносити, али пријем деце се врши на основу преосталих расположивих капацитета. Ревизује се раде сваког 10-ог у месецу и дете би могло тек наредног месеца да крене у вртић. 
 4. Подношење захтева се врши искључиви преко Е-УПРАВЕ (детаљније у одељку УПИС ДЕЦЕ)
 5. Након што Ваше дете буде примљено, на позив долазите у вртић и потписујете три примерка уговора, добијате здравствени картон, који Вам попуњава изабрани педијатар из Дома здравља и Евиденциони лист (потребан за уношење података у систем ЈИСП и радо добијања ЈОБ-а).
 6. Уколико имате право на рефундирање трошкова (умањење рачуна), потребо је да попуните додатну документацију и у обавези сте да ту документацију обнављате на годину дана, јер ће Вам у супротном стизати рачуни у пуном износу.
 7. Када вратите потписане уговоре и попуњен здравствени картон и потврду да је дете здраво (не старију од 7 календарских дана), упућујемо Вас на медицинску сестру или васпитача код кога ће бити Ваше дете, ради договора око адаптације
 8. Адаптација траје бар две недеље (детаљније у делу АДАПТАЦИЈА). Дужина адаптације зависи од дететовог прихватања вртића, од става родитеља и њихове доследности и од успостављања међусобног поверења на релацији родитељ-васпитач.
 9. Придржавање одређених епидемиолошких мера, које наложе надлежне институције (долазак на време ујутру, ради дезинфекције вртића пре доручка, дезинфекција обуће и руку и друге) је неопходно.
 10. Уколико имате лекарску потврду или фотокопију решења о годишњем одмору, дани одсуствовања детета се евидентирају као оправдани и цена је умањена. У супротном, одсуствовање детета ће се евидентирати као неоправдано и биће наплаћена пуна цена вртића за те дане (иако дете није било присутно).
 11. Ранац са пресвлаком, влажне марамице, пелене, флашица са водом – све у договору са мединском сестром или васпитачем.
 12. Информишите се путем паноа, како бисте видели шта су деца радила.
 13. Трудите се да не задржавате васпитача или мед.сестру васпитача, јер су друга деца без надзора док са Вама разговарају.
 14. Присуствујте родитељским састанцима, информишите се кад су отворена врата или квартално информисање.
 15. Деца, поред неге, спавања и исхране, у вртићу и науче нешто. Интересујте се шта су радили у врићу – разговарајте са својом децом. 
 16. Уколико сте у могућности, и учествујте у раду вртића. Постоје различити начини учествовања – давање предлога, сугестија, рад у нашим тимовима, рад у Савету родитеља, донирање материјала потребног за рад, учествовање у радионицама са децом или око уређења ентеријера и екстеријера, приказ свог занимања деци у групи, промоција занимљивих локалитета из Општине и друго.
 17. Попуњавање анкета и упитника, сагласности и друго, је све ради унапређења квалитета рада и развоја установе.
 18. Савет: будите партнер са васпитачима и покушајте све дилеме и несугласице да решите на релацији родитељ-васпитач. Уколико Вам је потребан додатни савет, консултујте се са руководиоцем вртића.