Објекат ,,Дечји рај”, сарадња запослених

У вртићу „Дечји рај“, у јасленом делу, стална је сарадња свих медицинских сестара – васпитача. Колико год могућности допуштају, подједнако се у реализацији различитих васпитно образовних активности укључују сестра на превентиви, васпитачице и сервирке.