Ритам дана

6.00 – 6.30 дежурство
6.30 – 7.45пријем деце и размена информација са родитељима
8.00 – 8.30доручак
8.30 – 11.00Заједничке активности са вршњацима и одраслима
(игра, животно-практичне ситуације и ситуације планираног учења)
11.00 – 11.30ужина
11.30 – 14.00одмор, спавање за све васпитне групе осим групе пред полазак у школу 
Заједничке активности са вршњацима и одраслима (игра, животно-практичне ситуације и 
ситуације планираног учења)
14.00 – 14.30ручак
14.30 – 17.30игра, животно-практичне ситуације и ситуације планираног учења
одлазак деце и размена информација са родитељима