Стручно усавршавање запослених, 1.-2.06.2023., Аранђеловац

ВАСПИТАЧИ КАО НОСИОЦИ КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СВУ ДЕЦУ
Једна од активности коју Министарство просвете у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање, који се финансира из кредита Светске Банке, реализује у сарадњи са УНИЦЕФ-ом је дводневна обука ,,Наставници/васпитачи као носиоци квалитетног васпитања и образовања за сву децу”. Циљ ове обуке је подршка даљем  развоју и унапређивању квалитетне инклузивне васпитно-образовне праксе. Дводневна обука је реализована 1.-2.06.2023., у Аранђеловцу. Присуствовале
су установе из Сопота, Гроцке, Младеновца, Раче, Тополе и Аранђеловца. Тренерски пар су биле Светлана Почуча и Гордана Ђорђевић. Нашу установу су представљале: Милица Стаменић-педагог, Катарина Лазаревић-васпитач, Драгана Кретић-МСВ, Јована Степић-васпитач, Андријана Ковачевић-васпитач, Анкица Димитров Трифуновић-логопед.
Препоручена литература:

 • одабрани чланови ЗОСОВ-а,
 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову
  примену и вредновање,
 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
  ученику,
 • одабрани чланови Закона о предшколском васпитању и образовању
 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање приоритета за упис деце у
  предшколску установу,
 • Закон о забрани дискриминације,
 • Правилник Основе програма ПВО Године узлета