Јавне набавке

Јавне набавке представљају прибављање добара, услуга и извођење радова од стране установе Наша Радост Сопот под условима прописаним законом о јавним набавкама.