Органи установе

ОРГАНИ УСТАНОВЕ:

УПРАВНИ ОДБОР (је орган управљања) од 18.12.2020.године, наредне четири године:

 • Биљана Дамјановић – председник, представник јединице локалне заједнице
 • Ранко Пешовић, представник јединице локалне заједнице
 • Маја Петровић, представник јединице локалне заједнице
 • Иван Илић, представник родитеља
 • Марија Божић, представник родитеља
 • Сандра Срећковић, представник родитеља
 • Даница Голубовић, представник запослених, васпитач
 • Мирјана Ћумуровић, представник запослених, васпитач
 • Дубравка Симововић, представник запослених, медицинска сестра васпитач

САВЕТ РОДИТЕЉА је саветодавни орган и свака целодневна васпитна група има свог представника и бира се на годину дана.

Председник је Милица Јанковић, уједно и представник Општинског савета родитеља. Заменик Савета родитеља је Милица Грујић.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ (орган руковођења) је Милица Арсенијевић

ЗАПОСЛЕНИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ: 

 • ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ (орган руковођења) је Милица Арсенијевић
 • Секретар, Даница Тодоровић
 • Технички секретар, Весна Милосављевић
 • Шеф рачуноводства, Мила Стојановски
 • Обрачунски радници:
  • Јасмина Кршљански
  • Мирјана Ђурић
 • Нутрициониста, Биљана Прокић
 • Техничко и кухињско особље – куварице, сервирке, спремачице, домари
 • Медицинске сестре на превентивној здравственој заштити:
  • „Шврћа“, Сопот – Јасмина Сладојевић
  • „Летирић“, Раља – Мирјана  Лазаревић
  • „Весело детињство“, Мала Иванча – Милица Прокић
  • „Дечји рај“, Мали Пожаревац – Анета Бугариновић
  • „Пчелице“, Сопот – Ивана Танасијевић
 • Руководиоци радних јединица:
  • „Шврћа“, Сопот – Даница Голубовић
  • „Летирић“, Раља – Лелица Роглић
  • „Весело детињство“, Мала Иванча и Рогача – Весна Цвијовић
  • „Дечји рај“, Мали Пожаревац – Јелена Јешић
  • „Пчелице“, Сопот – Марија Вујић
 • Стручни сарадници:
  • Педагог, Снежана Радојевић Гаргента
  • Логопед, Анкица Димитров Трифуновић
 • Васпитачи и медицинске сестре-васпитачи

СТРУЧНА ТЕЛА У УСТАНОВИ:

 • Колегијум установе:
  • Директор
  • РРЈ-а
  • МС на ПЗЗ (по потреби)
  • Остали запослени (по потреби)
 • Педагошки колегијум:
  • Директор
  • Стручни сарадници
  • Координатори свих тимова
  • Координатори свих актива
 • Васпитно-образовно веће:
  • Директор
  • Стручни сарадници
  • Васпитачи
  • Медицинске сестре-васпитачи
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе за радну 2021/22.годину на нивоу Установе су :
 • Милица Арсенијевић, директор
 • Снежана Радојевић Гаргента, стручни сарадник-педагог
 • Анкица Димитров Трифуновић, стручни сарадник-логопед
 • Јасмина Сладојевић, МС на ПЗЗ „Шврћа“
 • Слађана Младеновић, васпитач „Шврћа“ – КООРДИНАТОР
 • Светлана Милутиновић, васпитач „Шврћа“ (заменик координатора)
 • Даница Голубовић, РРЈ „Шврћа“
 • Марија Вујић Никетић, РРЈ „Пчелице“
 • Данијела Маринковић, васпитач „Пчелице“
 • Марија Шарчевић, МСВ „Пчелице“
 • Милка Окетић, МСВ „Пчелице“
 • Лелица Роглић, РРЈ Раља
 • Силвана Гаровић, васпитач „Лептирић“, Раља
 • Јелена Јешић, РРЈ М.Пожаревац
 • Љиљана Милошевић, МСВ М.Пожаревац 
 • Андријана Ковачевић, РРЈ Мала Иванча
 • Драгана Мратинковић, представник из Савета родитеља 

(вртић „Весело детињство“, М.Иванча)

 • Актив за развојно планирање за радну 2021/22.годину на нивоу Установе су:
  • Милица Арсенијевић, директор
  • Снежана Радојевић Гаргента, стручни сарадник-педагог
  • Анкица Димитров Трифуновић, стручни сарадник-логопед
  • Ивана Танасијевић, МС ПЗЗ „Пчелице“
  • Снежана Танасијевић, васпитач „Шврћа“ – КООРДИНАТОР
  • Јулија Бранковић, васпитач „Шврћа“ (заменик координатора)
  • Мирјана Поповић, МСВ  „Пчелице“
  • Катарина Великић, васпитач „Пчелице“
  • Силвија Јеринић, МСВ „Лептирић“
  • Биљана Арсић, васпитач „Лептирић“
  • Слађана Станковић, МСВ из М.Пожаревца
  • Биљана Ђорђевић, васпитач М.Пожаревац
  • Ивана Илић Јанчић, васпитач из „В.детињства“
  • Петровић Јована, представник из Савета родитеља 

(вртић „Пчелице“, средња вртићка 3)

 • Живка Маричић, представник локалне самоуправе
 • Актив ментора и приправника
 • Координатор, Снежана Радојевић Гаргента-стручни сарадник педагог
 • Марија Шарчевић, приправник – Милка Окетић, ментор
 • Милица Сарић, приправник – Милака Окетић, ментор
 • Драгана Лазић, приправник – Силвана Гаровић, ментор
 • Милица Стојановски, приправник – Слађана Станковић, ментор
 • Тамара Аћимовић, приправник – Драгана Кретић, ментор
 • Катарина Лазаревић, приправник – Дејан Тодоровић, ментор
 • Биљана Миленковић, приправник – Биљана Арсић, ментор
 • Ивана Радоичић, приправник – Биљана Арсић, ментор
 • Актив медицинских сестара васпитача
  • Координатор: Јелена Пауновић („Пчелице“)
  • Заменик координатора: Катарина Стојановски („Пчелице“)
  • Представник објекта „Шврћа“ – /
  • Представник објекта „Пчелице“: заменик, Катарина Стојановски
  • Представник објекта „Лептирић“: Драгана Лазић
  • Представник објекта „Весело детињство“: Милица Ђурић
  • Представник објекта Мали Пожаревац: Вања Симић
 • Актив васпитача вртићких група
 • Координатор: Сања Ојданић („Лептирић“)
 • Заменик координатора: Марија Јевић („Пчелице“)
 • Представник објекта „Шврћа“: Катарина Борикић
 • Представник објекта „Пчелице“: заменик, Марија Јевић
 • Представник објекта „Лептирић“: Јелена Прокић
 • Представник објекта „Весело детињство“: Андријана Ковачевић
 • Представник објекта Мали Пожаревац: Ангелина Јанковић
 • Актив васпитача припремних предшколских група
 • Координатор: Милица Зувић („Лептирић“)
 • Заменик координатора: Ивана Ивић Јанчић („Весело детињство“)
 • Представник објекта „Шврћа“: Оливера Марковић
 • Представник објекта „Пчелице“: /
 • Представник објекта „Лептирић“: Јелица Мирковић
 • Представник објекта „Весело детињство“: заменик Ивана Ивић Јанчић
 • Представник објекта Мали Пожаревац: Ивана Петровић

Тим за самовредновање за радну 2021/22.годину на нивоу Установе су:

 • Снежана Радојевић Гаргента, стручни сарадник-педагог
 • Анкица Димитров Трифуновић, стручни сарадник-логопед
 • Марија Пантелић Гаврић, васпитач „Шврћа“ 
 • Анђела Стевановић, васпитач „Рогача“
 • Јована Живковић, васпитач „Пчелице“
 • Марија Марковић, МСВ „Пчелице“
 • Данијела Вукашиновић, васпитач „Пчелице“ – КООРДИНАТОР
 • Јелена Стојичић, МСВ „Лептирић“ 
 • Александра Вековић, васпитач „Лептирић“
 • Драгана Ђорђевић, МСВ „Весело детињство“
 • Милица Стојановски, МСВ М.Пожаревац
 • Александра Павловић, васпитач из М.Пожаревца
 • Анета Бугариновић, МС ПЗЗ М.Пожаревац
 • Стојановић Снежана, представник из Савета родитеља (вртић „Шврћа“)
 • Мирјана Ћумуровић, представник из Управног одбора 

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за радну 2021/22.годину на нивоу Установе су:

 • Даница Тодоровић, секретар Установе
 • Снежана Радојевић Гаргента, стручни сарадник-педагог
 • Анкица Димитров Трифуновић, стручни сарадник-логопед
 • Милица Прокић, МСВ на ПЗЗ М.Иванча
 • Емилија Танасијевић, васпитач „Шврћа“
 • Јасмина Ђурић, МСВ „Пчелице“
 • Катарина Јовичић, МСВ „Пчелице“
 • Дијана Јанковић, МСВ „Пчелице“
 • Јелена Танасковић, васпитач „Пчелице“
 • Ана Петровић, МСВ „Лептирић“
 • Ивана Аћимовић, васпитач „Лептирић“ 
 • Милица Ђурић, МСВ из М.Иванче
 • Тамара Аћимовић, МСВ М.Пожаревац
 • Дејан Тодоровић, васпитач Мали Пожаревац – заменик координатора
 • Весна Цвијовић, васпитач из Дучине – КООРДИНАТОР
 • Дубравка Симоновић, представник из Управног одбора
 • Катарина Бабић Петровић, представник из Савета родитеља (вртић „Шврћа“)
 • Тим за професионални развој за радну 2021/22.годину на нивоу Установе су:
 • Снежана Радојевић Гаргента, стручни сарадник-педагог
 • Анкица Димитров Трифуновић, стручни сарадник-логопед
 • Оливера Марковић, васпитач „Шврћа“
 • Кристина Андоновић, васпитач „Шврћа“ 
 • Мирјана Марковић, васпитач „Пчелице“ – представник Удружења васп.Бгд 
 • Милица Савић, МСВ „Пчелице“
 • Ивана Живојиновић, васпитач „Пчелице“
 • Јелена Павловић, васпитач  „Лептирић“
 • Јелица Тодоровић, васпитач „Лептирић“
 • Сузана Вићентијевић, васпитач „Лептирић“
 • Јована Степић, васпитач „Лептирић“ – КООРДИНАТОР
 • Биљана Миленковић, васпитач „Весело детињство“
 • Слађана Павловић, МСВ из М.Пожаревца – представник Удружења МСВ ПУ Србије
 • Биљана Живковић, васпитач М.Пожаревац
 • Драгослав Живковић, представник из Савета родитеља (М.пожаревац)
 • Тим за инклузивно васпитање и образовањеза радну 2021/22.годину на нивоу Установе су:
 • Снежана Радојевић Гаргента, стручни сарадник-педагог
 • Анкица Димитров Трифуновић, стручни сарадник-логопед – КООРДИНАТОР
 • Јелена Стојановић, васпитач „Шврћа“ – заменик координатора 
 • Магдалена Аполстоловић, МСВ „Пчелице“
 • Милица Сарић, МСВ „Пчелице“
 • Бранкица Нешевић, васпитач „Пчелице“
 • Андријана Милетић, васпитач „Пчелице“
 • Мирјана Лазаревић, МС на ПЗЗ „Лептирић“
 • Милица Тодоровић, МСВ „Лептирић“
 • Вања Ђорђевић, васпитач „Лептирић“
 • Ивана Радоичић, васпитач „Весело детињство“
 • ___________________, МСВ из М.Пожаревац
 • Катарина Лазаревић, васпитач из М.Пожаревац
 • Даница Голубовић, представник из Управног одбора
 • Свилар Мирјана, представник из Савета родитеља (вртић „Лептирић“)

Уколико буде потребе, формираће се Тимови за пружање додатне подршке.

 • Представници удружења
  • Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије – Слађана Павловић
  • Савез удружења васпитача Србије – Мирјана Марковић
  • Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије – Анкица Димитров Трифуновић 
 • Одговорна лица за контролу забране пушења у објектима су:
  • „Шврћа“, Сопот – Јасмина Сладојевић и Даница Голубовић
  • „Летирић“, Раља – Мирјана  Лазаревић и Лелица Роглић
  • „Весело детињство“, Мала Иванча – Драгана Ђорђевић и Андријана Ковачевић
  • „Дечји рај“, Мали Пожаревац – Слађана Станковић и  Јелена Јешић
  • „Пчелице“, Сопот – Ивана Танасијевић и Марија Вујић
 • Формирана је Радна група за израду сајта установе, за радну 2021/22.годину на нивоу Установе су:
 • Милица Арсенијевић, директор
 • Анкица Димитров Трифуновић, стручни сарадник-логопед 
 • Јулија Бранковић, васпитач „Шврћа“
 • Кристина Андоновић, васпитач „Шврћа“ – заменик координатора
 • Марина Милошевић, МСВ „Пчелице“
 • Милана Терзић, МСВ „Пчелице“
 • Ивана Маринковић Окетић, васпитач „Пчелице“ – КООРДИНАТОР
 • Ивана Ивановић, МСВ „Лептирић“
 • Марија Симоновић, васпитач „Лептирић“
 • Наташа Митић, васпитач „Лептирић“
 • Андријана Ковачевић, васпитач „Весело детињство“
 • Драгана Кретић, МСВ М.Пожаревац
 • Мартина Петковић, васпитач М.Пожаревац

Сарадници:

 • Биљана Ђуричић, васпитач „Пчелице“ – ЛЕТОПИСАЦ
 • Биљана Прокић, нутрициониста
 • Весна Милосављевић, технички секретар
 • Весна Ђурић, обрачунски радник
 • Даница Тодоровић, секретар